Faculty

  • Sri. Vinay Kumar
  • Sri. Ravi shankar
  • Sri. H. S. Mohan
  • Smt. Meena Kumari
  • Smt. Revathi

  • Dr. Dakshayini.T
  • Dr. Savitha Ramaraja
  • Smt. Usha Shanbhog
  • Dr. Nagaraja.N